ทุกเสี้ยววินาทีที่ระบบหยุดชะงักคือความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
การบริการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ด้วยทีมวิศวกรระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์และทักษะขั้นสูงเท่านั้น ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ แบ่งเบาภาระและเตรียมความพร้อม สำหรับความท้าทายและความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่ยากจะหลีกเลี่ยง ซึ่งนับวันจะยิ่งก้าวร้าว และทวีความรุนแรงมากขึ้น
ถอดรูปศูนย์ข้อมูลธรรมดาดั้งเดิมที่เงอะงะเชื่องช้าให้ว่องไวปราดเปรียวทันยุคสมัย
หากศูนย์ข้อมูลของคุณดูสลับซับซ้อนเชื่องช้า การบริหารจัดการ การปรับปรุงระบบ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพียงเล็กน้อย อาจจะต้องวางแผนกันเป็นแรมเดือน และบ่อยครั้งก็นำมาซึ่งปัญหาที่ไม่คาดคิด ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแทบอยากจะให้มันเป็นเพียงแค่ฝันร้าย นั่นหมายถึงว่าระบบของคุณ "มีความเป็นภาระและไร้ซึ่งประสิทธิภาพ" มากกว่าจะเป็นอาวุธทรงอานุภาพ ซึ่งใช้ในการต่อกรกับคู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ


ไม่ว่าจะ Native Cloud หรือ On-Premise แม้กระทั่ง Integrated Hybrid เราจัดการได้อยู่หมัด
Cloud คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร คุณควรเริ่มต้นที่ไหน ด้วยค่าใช้่จ่ายเท่าใด คำถามอีกมากมายที่ 1ES รอที่จะให้คำปรึกษาในการเริ่มต้น หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่คุ้นเคยกับ Cloud กันมาบ้างแล้ว และต้องการบริหารจัดการให้เกิดผลิตภาพเพิ่มขึ้น หรือเกิดปัญหาการผสมผสานระหว่างระบบ Cloud ต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างทันทีที่ได้รับคำปรึกษาและแนะนำจากเรา

Virtualization
การเปลี่ยนโครงสร้างฮาร์ดแวร์เดิม ให้เป็น Hyperconverged Infrastructure และสถาปัตยกรรมแบบ Software-defined มาจำลองแทนการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ดังเช่น อุปกรณ์เน็ตเวิร์คและสตอเรจ ทำให้คุณจัดการศูนย์ข้อมูลได้อย่างเหนือชั้น สะดวก และมั่นใจ
Automation
โซลูชั่นการจัดการระบบแบบอัตโนมัติทำให้คุณมีทางเลือกและความยืดหยุ่นในการวางแผนการปฎิบัติงานงานบริการระบบข้อมูลสารสนเทศ
Cloud Applications
ศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะทำให้คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นชั้นนำใหม่ ๆ ได้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจยุคดิจิตอล
บริการสำเนาและสำรองข้อมูลในกรณีเหตุพิบัติภัย
ด้วยจำนวนและขนาดของข้อมูลในยุคดิจิทัลที่มากมายหลากหลายจากอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีขนาดใหญ่และเพิ่มทวีคูณมากขึ้นในแต่ละวัน ผู้ประกอบการจึงควรมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อปกป้องดูแลและสร้างความมั่นคงให้เกิดแก่ข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งจำเป็นและใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของตน โดยที่จะต้องสามารถป้องกันเหตุพิบัติภัยหรือภัยคุกคามอื่น ซึ่งสามารถทำลายข้อมูลให้หายไปได้ภายในพริบตา รวมถึงแผนในการกู้และฟื้นฟูข้อมูลควรกระทำได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยและครบถ้วนมากที่สุด

วิเคราะห์และประเมิน
สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอันดับแรกสำหรับผู้ดูแลระบบคือการรู้ว่าระบบของตนมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามอะไร ในระดับไหน ตรงตำแหน่งใด และต้องไม่ตึงและหย่อนเกินไป
วางแผนและทดสอบ
ผู้ดูแลระบบควรออกแบบและวางแผนวงจรชีวิตของข้อมูล และควรจะต้องทดสอบพิสูจน์สมมติฐาน เพื่อป้องปรามเหตุที่จะเกิด รวมถึงต้องปรับปรุงให้ทันต่อปัญหาและภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง
กู้และฟื้นฟู
เรามั่นใจว่าประสบการณ์และนวัตกรรมที่เรามี จะสามารถกู้และฟื้นฟูระบบหรือข้อมูลที่ถูกทำลายของคุณได้ในทุกรูปแบบ
เหตุพิบัติภัยและฉุกเฉิน
ด้วยสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไป เหตุุพิบัติภัย จึงเกิดขึ้นได้บ่อยและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ภัยที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือบกพร่องก็ตาม ผู้ดูแลระบบ จึงพึงที่จะต้องมีแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อเก็บรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบไปยังพื้นที่ที่ห่างออกไป
เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ เริ่มก่อนได้เปรียบ
ทะยานไปข้างหน้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ การนำปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ การวางแผนธุรกิจที่แม่นยำเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจและโอกาส
Data and Analytics
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่อย่างเดียวไม่เพียงพอ ธุรกิจต้องออกแบบและตั้งคำถามถึงลักษณะของข้อมูลที่จะจัดเก็บด้วย ความรวดเร็วในการรับข้อมูล ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

IoT Infrastructure
เมื่อธุรกิจมีความจำเป็นที่จะต้องทราบสถานะและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ด้วยความรวดเร็ว เพื่อใช้วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือวิธีการปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

A.I. and Business Intelligence
ให้บริการและสร้างโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งอำนวยให้องค์กร สามารถนำปัญญาประดิษฐ์มาริเริ่มใช้ปฎิบัติงาน แทนแรงงานมนุษย์ หรือใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทีมีความซับซ้อนและมีความละเอียดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแพทย์และรังสีวินิจฉัย

Blockchain
กลไกที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง Crytocurrency ความสามารถของ Blockchain ไม่ได้มีไว้เฉพาะการสร้างสกุลเงินดิจิทัล ปลดปล่อยพลังและศักยภาพของ Blockchain เพื่อนำมาพัฒนาบริการที่น่าเชื่อถือของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ วันนี้

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญและทักษะระดับประกาศนียบัตร ซึ่งผ่านประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี