Cloud Services
บริการให้คำแนะนำ จัดซื้อ ติดตั้ง โยกย้าย และจัดการแบบองค์รวม เพื่อให้คุณเข้าใช้คลาวด์ ได้หลากหลายรูปแบบจากผู้ให้บริการที่ต่างกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ทางลัดในการเริ่มนำคลาวด์ มาใช้ในองค์กร
บริการเกี่ยวกับคลาวด์ ของเรา เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้หรือไม่เคยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อบริหารธุรกิจ หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังใช้คลาวด์อยู่แล้ว แต่ยังรู้สึกว่าไม่ได้สามารถตอบโจทย์ หรือช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและศักยภาพเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด หรือเกิดปัญหาความไม่สัมพันธ์กันระหว่างระบบดั้งเดิมกับคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการทำงานร่วมระหว่างกัน หรือการแบ่งเบาภาระการบริหารจัดการ หรือประสิทธิภาพต่ำและค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ปัญหาเหล่านี้จะสามารถลดน้อยลงได้หากวางแผนการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ได้ถูกต้องและเหมาะสม


Talk to us
ริเริ่มใช้ Cloud ด้วยความมั่นใจ
บริการ Cloud ที่มีให้เลือกอย่างมากมาย อาจจะทำให้ผู้ประกอบการสับสนและหลงเสียเวลาไปอย่างมากมาย บ่อยครั้งที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากที่ไหนดี มีโอกาสน้อยที่จะประสบความสำเร็จ และมีความเสี่ยงอย่างมากที่ธุรกิจจะเสียหาย จากการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างผิดประเภทและไม่เหมาะสม ซึ่งยังไม่รวมถึง ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผสมผสานเข้ากับระบบเดิม หรือการถ่ายเทข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการที่ยุ่งเหยิง ซึ่งไม่มีความเป็นเอกเทศน์และยากต่อการบริหารจัดการ
Advisory
ให้คำปรึกษาในการนำ Cloud มาใช้ในรุปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายทางด้านการลงทุน ลดความซับซ้อนขั้นตอนและเวลา ด้วยประสบการณ์และทักษะจากทีมที่ปรึกษาและวิศวกร
Migrate and Modernize
บริการในการออกแบบและวางแผนการย้ายข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อขึ้นใช้บนระบบ Cloud และทดสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการส่งผ่านบริการ
Integrate, Manage and Optimize
ผสมผสานและบริหารจัดการ ให้การใช้งานระหว่าง Public และ Private Cloud เกิดความสมดุล มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ และไม่ติดขัด ลดรูปให้เหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการ
Enable Cloud Native
จัดการให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้จากผู้ให้บริการ Cloud สำเร็จรูปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งพร้อมใช้ ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น AWS, Vmware, Google, Alibaba, Huawei, IBM และอื่น ๆ
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
บริการให้การสนับสนุนงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกำหนดระดับและรูปแบบการให้บริการได้เพื่อให้เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุด
ติดต่อเราได้ที่
0-2275-9994