Blockchain Solutions
Blockchain คือ เทคโนโลยีที่เป็นกลไกเบื้องหลังบิตคอยน์ (Bitcoin) หรือ สกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ (Cryptocurrency) เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบไว้สำหรับเพื่อป้องกันการฉ้อฉล หรือการแก้ไขเอกสาร หรือสัญญา โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากสมาชิกหรือผู้ใช้ในเครือข่ายร่วมกัน เป็นเทคโนโลยีซึ่งใช้เพื่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพื่นฐานของระบบการดำเนินการทางธุรกรรมใด ซึ่งเก็บไว้ ซึ่งบันทึกที่ถูกออกแบบมา ให้เกี่ยวกันเป็นข้อๆแบบห่วงโซ่ และเข้ารหัสสายโซ่นั่นไว้ โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเก็บรักษา คำนวณ แบ่งปัน และสำเนาธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเครือข่ายนั้น ๆ
มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Blockchain อยู่มาก ถึงความไม่โปร่งใสและการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นกับ Cryptocurrency ที่จริงแล้วเป็นอย่างไร
Blockchain สามารถนำมาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมากมาย เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาและจุดอ่อน อันเนื่องจากการทำธุรกรรมจากระบบแบบรวมศูนย์ ซึ่งแทบจะเป้นเป้านิ่งเมื่อเทียบกับภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะสูงของเรา รวมถึงคู่ค้าในระบบนิเวศน์ จะเป็นทางลัดให้คุณ สามารถเริ่มนำ Blockchain มาใช้ในองค์กรได้ด้วยความมั่นใจและรวดเร็ว


Talk to us
couple-man-woman
Trust has value
ยิ่งธุรกิจสร้างความไว้วางใจให้คู่ค้าหรือลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางธุรกรรมมากเท่าใด ธุรกิจนั้นก็ยิ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบ อันนำมาซึ่งภาพลักษณ์และการมีมูลค่าเพิ่มทางการค้ามากยิ่งขึ้นด้วย มากไปกว่านั้น ธุรกิจยังสามารถต่อยอดพัฒนาบริการและปรับเปลี่ยนไปได้อีกหลากหลายรูปแบบ นำมาซึ่งกระแสรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
crypto-currency-bitcoin-imac
Early bird gets the worm
ผู้ประกอบการไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนอย่างมากมายในขั้นตอนการเริ่มพัฒนาโซลูชั่น Blockchain เพื่อใช้ในธุรกิจ โดยสามารถเริ่มจากการทดสอบและทดลองจากกลุ่มเล็ก และทยอยขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้บางส่วนหรือบางแผนก ก็จะทำให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงไปได้ อย่างไรก็ตามความสำเร็จเล็กน้อยเริ่มแรกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และจะต้องได้รับการวางแผนและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเท่านั้น
design-tool-quill-2
Blockchain is more than bitcoin
Blockchain ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ในลักษณะบิตคอยน์เพียงอย่างเดียว องค์กรที่ตื่นตัวทางความคิดและกลยุทธ์กำลังคิดวิธีที่จะใช้เทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ให้เกิดดอกผลแก่ธุรกิจของตนและคู่ค้า อย่างไรก็ตาม มักจะเกิดปัญหาติดขัดในการพัฒนาหรือการเริ่มต้นโดยต้องล้มพับโครงการไปในท้ายที่สุด เหตุผลส่วนหนึ่งเพราะขาดผู้ช่วยหรือพี่เลี้ยงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
บริการให้การสนับสนุนงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกำหนดระดับและรูปแบบการให้บริการได้เพื่อให้เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุด
ติดต่อเราได้ที่
0-2275-9994