Data and Analytics
โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนและแข่งขันกันด้วยข้อมูล การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันจึงเป็นสิ่งสำคัญ พลาดไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว
คุณรู้หรือไม่ คู่แข่งของคุณใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ซึ่งพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนแล้ว ที่สำคัญกว่านั้นแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจของคุณ เริ่มใช้มันหรือยัง และมีวิธีการใช้และติดตามผลมันหรือไม่
ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้งานการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลมีความแม่นยำสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าใจถึงสถานะและข้อมูลสำคัญทางธุรกิจได้อย่างลึกซึ้ง สร้างความได้เปรียบและสร้างสรรค์โอกาสได้อย่างที่ไม่เคยปรากฎขึ้นมาก่อน ผู้ประกอบการมีความจำเป็นทีจะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บและลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้พร้อมที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยปฎิบัติงาน และผสมผสานกับระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time


Talk to us
ธุรกิจในยุคดิจิตอลโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ได้อย่างไร
video-game-mario-enemy
Internet of things (IoT) analytics
ไม่กี่ปีถัดจากนี้ จะมีอุปกรณ์เป็นล้านล้านซึ่งจะถูกเชื่อมต่อ แล้วพวกมันจะส่งข้อมูลทุกอย่างที่วัดได้ กลับมาที่ส่วนกลาง องค์กรจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้ธุรกิจ เป็นยุทธศาสาตร์สำคัญที่ควรจะได้รับ การวางแผนและพิสูจน์เป็นการล่วงหน้า
warehouse-storage-3
Data warehouse modernization
องค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล จำเป็นที่จะต้องจับข้อมูลได้จากทุกแห่ง ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลลักษณะการใช้บริการของลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อกับคู่ค้า ค่าที่วัดได้จาก IoT ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลการเข้าใช้ และอื่น ๆ ความท้าทายที่ Data warehouse ต้องเผชิญคือ การจัดการกับ ขนาดของข้อมูล ความเร็วในการจับและส่งข้อมูล และความหลากหลายและหมวดของข้อมูล
view
Fraud monitoring and risk management
ด้วยลักษณะของธุรกรรมที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการขายปลีกหรือโชว์ห่วยธรรมดาหน้าร้านอีกต่อไป องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานทางธุรกรรม จึงจำเป็นต้องมีความตื่นตัวสูง จะต้องมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลธุรกรรมเพื่อป้องกันการฉ้อโกงได้ด้วยความรวดเร็ว
nautic-sports-sailing-person
Behavior analytics
เพราะพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสามารถศึกษาและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวันและนำมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนการตลาดให้เหมาะสมกับ บุคคลิกและสภาวะทางการค้าของลูกค้าเป็นสำคัญ
phone-actions-ring
Communication and network analytics
ประเภทการสื่อสารมากมายเกิดขึ้นจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านโครงข่ายและแอพพลิเคชั่นมากมาย อีกทั้งรูปแบบและสื่อทีใช้ก็มีจำนวนและขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหว ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลที่บันทึกได้เหล่านี้ เพื่อวางแผนการตลาด การวิจัย การดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม เป็นต้น บริการของเราครอบคลุมถึง Machine Learning ด้วย
presentation-board-graph
Real-time analytics
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time สามารถสร้างความได้เปรียบทางการดำเนินงานและธุรกิจได้อย่างมากมาย นี่ยังไม่รวมถึง หากผสมผสานมันไว้ด้วยกับปัญญาประดิษฐ์ (A.I. intelligence) สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คงเป็นเพียงอดีตที่ขื่นขม
medical-personnel-doctor
Data protection and retention
ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการ จะช่วยลดความซับซ้อนและจัดการรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความรวดเร็วในการนำไปวิเคราะห์และการเข้าถึง มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดการจัดเก็บ รวมไปถึงการโยกย้ายและแผนการดำรงรักษาข้อมูลในกรณีพิบัติภัย
flag
High performance computing
ระบบการคำนวนประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้งานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถคำนวณในระดับ teraflop หรือ คำนวณได้ 1,012 floating-point ต่อวินาที
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
บริการให้การสนับสนุนงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกำหนดระดับและรูปแบบการให้บริการได้เพื่อให้เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุด
ติดต่อเราได้ที่
0-2275-9994