Hyperconverged Infrastucture
ผสมผสานระบบงานการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว
ทำไมการใช้ Virtualization แบบไร้แผนยุทธศาสตร์ อาจจะไม่ได้มีส่วนช่วยเพิ่มผลิตภาพ ทั้งยังเพิ่มความเสี่ยง และเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร
การนำ Virtualization มาใช้ในองค์กร สามารถสร้างประโยชน์และความคล่องตัวได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศแบบเดิมๆ แต่หากขาดซึ่งการจัดการด้วยเครื่องมือและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหาย แถมยังไม่สามารถลดความซ้ำซ้อนยุ่งยากได้ อยู่อย่างกระจัดกระจายซึ่งทำให้ต้องเข้าจัดการแบบแยกเป็นจุดๆ มีความไม่ยืดหยุ่น รวมถึงการไม่สามารถบังคับใช้นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Talk to us
เปลี่ยนรูปศูนย์ข้อมูลเดิมให้ลื่นไหล
บริการสลายส่วนเกินของระบบ ที่จะทำให้ระบบสารสนเทศของคุณปราดเปรียว ยืดหยุ่น เสถียรและมั่นคงปลอดภัย
Hyperconverged Solutions
จัดการแผนและนโยบายในการปฎิบัติงานประจำวันภายในศูนย์ข้อมูลให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมระบบอัตโนมัติอันทรงพลังและฉลาดล้ำ สร้างให้เกิดความคล่องตัวของข้อมูลซึ่งช่วยให้ทีมพัฒนาและลูกค้าเกิดผลิตผลมากขึ้น
video-game-mario-3
Infrasturcture Management
แปลงร่างโครงสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเดิมๆ ให้เป็นอุปกรณ์ซึ่งควบคุมกำหนดได้จากซอฟต์แวร์ (Software-Defined) ให้ง่ายต่อการจัดการในระบบรวมศูนย์ เพื่อขจัดกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องดำเนินการเองเป็นส่วนๆ สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธภาพได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างทันท่วงที
diet-waist-1
Digital Transformation
ทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของ 1ES จะนำพาคุณเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจในอนาคต ได้ด้วยความรวดเร็วแม่นยำและถูกต้อง ด้วยประสบการณ์และทักษะของเรา กอรปกับผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าที่แข็งแกร่งระดับโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับ จะนำพาการปฎิรูประบบข้อมูลสารสนเทศของคุณ ตั้งแต่ต้นถีงปลายน้ำ เข้าสู่กระแสพลวัตรทางธุรกิจดิจิตอลได้อย่างมั่นใจ
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
บริการให้การสนับสนุนงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกำหนดระดับและรูปแบบการให้บริการได้เพื่อให้เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุด
ติดต่อเราได้ที่
0-2275-9994