Internet of Things
ธุรกิจในยุคดิจิตอลต้องการความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลและประมวลผล ซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นสำคัญ การรับทราบสถานะและข้อมูลของเครื่องมือเครื่องใช้ในธุรกิจของตน จึงทวีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด และเมื่อมีเชื่อมต่อมากขึ้น องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีแผนและวิธีปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและวิเคราะห์ รวมไปถึงการเก็บรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูล
เมื่ออุปกรณ์หรือเครื่องจักรพูดหรือแม้กระทั่งคิดเองได้ ไม่ได้เป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป ความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจจึงอยู่ไม่เกินเอื้อม
มันคงจะดีไม่ใช่น้อยหากองค์กรจะสามารถรับทราบถึงสถานะของทรัพย์สินของตนได้ทุกที่ทุกเวลา อาจจะเพื่อติดตามหรือวิเคราะห์ หรือเพื่อการควบคุม เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตามในหลายกรณี การส่งข้อมูลจำนวนขนาดมหาศาลจากอุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อมาประมวลผลที่ส่วนกลางโดยพร้อมกัน เป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนเพิ่มในส่วนของการประมวลผลและจัดการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานการวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกวิธีเท่าใดนัก อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองและเพิ่มความเสี่ยง ยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ซึ่งมีความไม่ซับซ้อน สามารถถูกเจาะเข้าได้โดยง่าย ข้อจำกัดที่ว่ามาเหล่านั้นจะเป็นเพียงปัญหาของคู่แข่งของคุณเท่านั้น พูดคุยและปรึกษากับทีมวิศวกรผู้ชำนาญการของเรา


Talk to us
เริ่มต้นใช้ Internet of Things ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย
ความท้าทายประการสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการต้องประสบจากการริเริ่มนำ IoT มาใช้ ก็คือ จะนำ IoT มาใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถวัดได้ และใช้อย่างไรให้มีความปลอดภัย โดยไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือจากผู้ไม่ประสงค์ดี
Connect
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร เครืองมือ และทรัพย์สินด้วยมาตราฐานที่ต่างกัน จัดการรูปแบบของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม และพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
Protect and Management
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามภายในและภายนอก สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีทุกครั้ง เมื่อใดก็ตามที่อุปกรณ์ได้รับการเชื่อมต่อ ทั้งนี้ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กอรปกับอุปกรณ์ก็มีราคาถูกลงแต่มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถหาได้ง่ายมากขึ้น สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงมากขึ้น การปกป้องและจัดการข้อมูลและทรัพย์สินวิกฤตที่มีค่าเหล่านั้น จึงเป้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Utilize and Analyze
เทคนิคการวิเคราะห์และตัวช่วยเป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้ว่าข้อมูลดิบจะดีเพียงใด ความผิดพลาดและความสามารถของ การวิเคราะห์และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
Automation
ผู้ช่วยสำคัญในการบริหารจัดการ ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา ลดความเสี่ยงจากความฉ้อฉลของมนุษย์
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด
บริการให้การสนับสนุนงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกำหนดระดับและรูปแบบการให้บริการได้เพื่อให้เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุด
ติดต่อเราได้ที่
0-2275-9994